Örebro: Bättre konkurrens i bostadsbyggandet – vad kan vi göra lokalt?

Måndagen den 3 december kl. 14.00 till 16.00 bjuder Konkurrensverket tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro in till ett seminarium där vi presenterar rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet tillsammans med Boverkets helt färska internationella jämförelser. Möjligheter finns att ställa frågor till rapporternas respektive författare. Presentationen följs av en paneldiskussion om vad som kan göras lokalt i Örebro med omnejd. Byggs det för lite och vems fel är det i så fall? Kan och bör förutsättningarna för att bygga vara lika på olika orter i landet och skulle det underlätta bostadsbyggandet?

Datum: Måndag 3 december 2018
Tid: kl. 14.00–16.00
Plats: Länsstyrelsens lokaler, Stortorget 22, Örebro. Besökare från andra län är självklart välkomna!
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.
Anmälan: Sista dag för anmälan är fredagen den 29 november.
Anmäl dig via länsstyrelsen i Örebros webbplats/kalender

Boverket presenterar den 30 november en rapport om bygg- och byggmaterialindustrierna i andra länder, särskilt inom EU, när det gäller konkurrens och kostnadsutveckling, i synnerhet med avseende på bostadsbyggandet. Konkurrensverket har redan lämnat rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Konkurrensverkets rapportserie 2018:7) till regeringen. I rapporten ansåg Konkurrensverket att tre frågor borde belysas ytterligare, nämligen effekterna av kvarvarande kommunala särkrav, offentlig upphandling av bostadsbyggande samt konkurrensen inom byggmaterialindustrin.

Läs mer om rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Konkurrensverket bjuder nu in till en presentation av bägge rapporterna där respektive författare medverkar. Det följs av en paneldiskussion om vad som kan göras lokalt.

Efter en inledande presentation av Konkurrensverkets och Boverkets bägge rapporter kommer en panel att diskutera bland annat följande frågor:

  • Byggs det för lite? I så fall varför? Vems fel är det? Går det att göra något lokalt?
  • Kan och bör förutsättningarna för att bygga vara lika på olika orter i landet och skulle det underlätta bostadsbyggandet?
  • Vilka effekter får särkrav för bostadsbyggandet? Behöver något ytterligare göras?

Bakgrunden till seminariet är att Konkurrensverket ser flera viktiga utmaningar för bostadsbyggandet, nämligen att det behövs en ökad industrialisering, fler utländska företag som vill vara med och att digitaliseringen inom byggsektorn behöver gå längre än idag. Om kraven på marknaden är lokala, nationella eller internationella får då stor betydelse.

Medverkande i paneldebatten

  • Ulf Rohlen, vd, Örebrobostäder
  • Peter Sörman, vice vd och näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Mitt Nord
  • Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier
  • Bengt Hansson, analytiker, Boverket
  • John Söderström, ekon.dr., projektledare för Konkurrensverkets rapport

Länsstyrelsen står värd för seminariet som modereras av Konkurrensverkets analyschef Johan Hedelin.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 29 november 2018.

Anmäl dig via länsstyrelsen i Örebros webbplats/kalender

Relaterad information

Senast uppdaterad: