Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Malmö

Seminariet är genomfört.

Seminariet hölls i Malmö, tisdagen 3 mars kl. 9–12 och 13–16.

Upplägget är målgruppsanpassat för att så många som möjligt ska ha möjlighet att avsätta en halvdag. Seminariet är därför indelat i två delar:

  • förmiddagen har inriktning på säljarsidan, t.ex. leverantörer, importörer och grossister.
  • eftermiddagen har inriktning på köparsidan, t.ex. politiker, upphandlare, kostansvariga och kökspersonal.

Datum: 3 mars 2015
Tid: Förmiddagsseminariet pågår mellan kl. 9 och 12. Eftermiddagsseminariet pågår mellan kl. 13 och 16.
Plats: Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C, Malmö. Karta
Anmälan: Anmälan är nu stängd och alla platser är fyllda. Du kan överlåta din plats åt en annan om du inte kan delta.

Seminariet är kostnadsfritt - men platserna är begränsade. Vi tar ut en administrativ avgift på 300 kronor om du uteblir utan avanmälan.

Du är varmt välkommen att kontakta Monica Sihlén på monica.sihlen@kkv.se

Skicka ett mejl till Josefine Malmkvist på josefine.malmkvist@kkv.se 

Relaterad information

Senast uppdaterad: