Möte om Vita jobb-modellen

Tisdagen den 10 november arrangerade Konkurrensverket ett frukostmöte om Vita jobb-modellen.

Klagomål om Vita jobb-modellen har kommit in till Konkurrensverket som just nu utreder frågan. Modellen innebär i vissa fall att en upphandlande myndighet använder ett fackförbund som ombud vid avtalsuppföljning.

Som ett led i utredningen vill vi ta del av intressenters erfarenheter och synpunkter i frågan. Primär målgrupp för mötet är myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Övriga målgrupper får delta i mån av plats.

Mötet hålls tisdagen den 10 november klockan 8.30–9.30 i Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm.

Mötet är inte öppet för media.

Datum: 10 november 2015
Tid: Frukost från kl. 8.00, mötet pågår mellan kl. 8.30 och 9.30
Plats: Torsgatan 11, Stockholm, plan 1.
Anmälan: Anmäl är stängd.

Kostnadsfritt - men platserna är begränsade.

Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Åsa Lövström på telefon 08-700 16 36 eller e-post asa.lovstrom@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: