Konkurrensrätt för upphandlare – gör bättre upphandlingar med kunskap om konkurrenslagen

Konkurrensverket arrangerar en digital konferens den 3 november där vi ger upphandlare och beställare som arbetar i offentlig sektor möjligheter att öka sina kunskaper i konkurrensrätt och samtidigt få större förståelse för hur konkurrens och upphandling hänger ihop. Nu öppnar vi konferensen för fler deltagare.

Datum: Tisdag 3 november 2020
Tid: 9.00-15.00
Plats: Digital konferens
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri 
Anmälan: Anmälan är stängd. Länk för inlogg till konferensen kommer att skickas till anmälda deltagare via e-post dagen innan konferensen, dvs. den 2 november.

Konkurrens och upphandling hänger ihop. Det är viktigt att leverantörer tävlar om offentliga kontrakt och att samarbeten mellan företag bara förekommer när det ger fördelar för allmänheten i form av stärkt konkurrens. Att känna till de förbudsbestämmelser i konkurrenslagen som motverkar leverantörers skadliga beteende är en viktig faktor för att uppnå effektiv konkurrens om offentliga kontrakt.

Med större förståelse för konkurrensrätt ökar möjligheterna att utforma upphandlingar som öppnar för fler anbud, som ökar mångfalden och minskar risken för anbudskarteller.

Den 3 november bjuder vi in till en digital konferens där vi lär dig mer om samspelet mellan konkurrens- och upphandlingsrätt, otillåtna samarbeten, hur de kan upptäckas och vilka åtgärder du kan vidta om du identifierar otillåtna samarbeten. Vi ger dig praktiska tips som kan tillämpas i det dagliga arbetet.

Konferensen arrangeras av Konkurrensverket men även representanter för Upphandlingsmyndigheten och Företagarna deltar. 

Ur programmet

  • Därför är konkurrens lönsamt
  • Varför är otillåtna samarbeten så skadliga?
  • Så samspelar regelverken för konkurrens och upphandling
  • Så kan upphandlingsdokument utformas för att främja konkurrens
  • När får företag samarbeta enligt konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling? När får de inte samarbeta?
  • Identifiering av otillåtna samarbeten, uteslutning ur upphandling. 

Anmälan

Anmälan är stängd.

Konferensen är digital. Länk för inlogg till konferensen kommer att skickas till anmälda deltagare via e-post dagen innan konferensen, dvs. den 2 november. 

 

Har du frågor om konferensen? Kontakta Nathalie Vaardahl, tfn 08-700 16 17 eller e-post nathalie.vaardahl@kkv.se
Har du frågor om anmälan? Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: