• konferens_kis2017_webb5.jpg

Konferens: Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar

Konkurrensverket bjuder in till en konferens den 16 mars som tar sin utgångspunkt i den utredning vi har gjort på uppdrag av regeringen om konkurrensen i Sverige.

Datum: Fredag 16 mars 2018
Tid: 8.00–11.30
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 9 mars.

Se webbsändning från konferensen

Hur konkurrensen ser ut och kan förbättras har under året studerats av Konkurrensverket. Cirkulär ekonomi och digitalisering är områden som särskilt har undersökts i utredningen. Även ett antal utvalda marknader har specialstuderats.

Den 12 februari överlämnar vi utredningen ”Konkurrensen i Sverige 2018” till regeringen, och en månad senare, den 16 mars bjuder vi in till en konferens för att diskutera några av de frågeställningar som behandlas i rapporten.

Halvdagskonferensen inleds med att generaldirektör Rikard Jermsten hälsar välkommen och talar om konkurrens och konsumentnytta. Sedan kommer projektledaren Björn Axelsson att presentera huvuddragen i rapporten.

Därefter följer en paneldiskussion om marknader där uppkomsten av nya spelplaner skapar allt större konsumentnytta. Exemplen kommer från bygg, finans och handel. Konsumentverket deltar med en presentation om konsumentkraft och företagsmakt.

Program

08.00 Registrering, kaffe och smörgås
 
08.30

Konkurrens leder till konsumentnytta
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket


 
9.00 Konkurrensen i Sverige 2018
Projektledare Björn Axelsson presenterar rapporten "Konkurrensen i Sverige 2018"
 
9.40 Paus och mingel
 
10.00 Paneldiskussion: Nya spelplaner skapar större konsumentnytta – exempel från bygg, finans och handel
Deltagare:
Sten Nyberg, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Jens Henriksson, vd, Folksam
Karin Johansson, vd, Svensk handel

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Moderator: Johan Hedelin, Konkurrensverket
 
10.45 Konsumentkraft och företagsmakt
Peter Vikström, analyschef, Konsumentverket

11.00

Diskussion och publikfrågor

 

11.25

Avslutning och summering av dagen

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

 

11.30  Konferensen avslutas
Enklare lunch och mingel

Se webbsändning från konferensen

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.

Har du frågor om konferensen? Kontakta Jimmy Dominius, tfn 08-700 15 80 eller e-post jimmy.dominius@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig?
Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: