• tillsynskonferens-nov2017.jpg

Konferens: Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle

Fredagen den 24 november kl. 9.00–14.30 arrangerade Konkurrensverket en tillsynskonferens med temat "Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle".

Se webbsändning från konferensen

Datum: Fredag 24 november 2017
Tid: 8.30–14.30
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade.
Anmälan: Konferensen är fulltecknad.

Konferensen syftar till att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur samhällets ökande digitalisering påverkar marknader, företag och konkurrenstillsynen.

Konferensen vänder sig till jurister och ekonomer som arbetar med konkurrens- och marknadsfrågor, branschorganisationer, bolagsjurister, representanter för domstolar, andra myndigheter som arbetar med angränsande frågor, representanter från regeringskansliet, länsstyrelsernas kontaktpersoner för konkurrensfrågor och representanter för forskning och högskolor.

Agenda

08.30–09.00 Registrering
 
09.00–09.15 Konkurrens och digitalisering – utmaningar för framtiden
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
 
09.15–10.15  Konkurrensrätten i digitaliseringens era – erfarenheter från EU-domstolen
Nils Wahl, generaladvokat, EU-domstolen

Paneldebatt, deltagare:
Nils Wahl, generaladvokat, EU-domstolen
Elisabeth Eklund, partner och advokat, Advokatfirman Delphi
Stefan Perván Lindeborg, advokat och delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 

Moderator: Karin Lunning
 
10.15–10.30 Paus 
 
10.30–11.30  Paneldebatt: Plattformar, marknadsplatser och konkurrens online 
Deltagare:
Marie Östman, advokat, Advokatfirman Vinge
Elin Moen, Senior IP and Competition Counsel, Schibsted ASA
Martin Mandorff, enhetschef, Konkurrensverket

Moderator: Johan Sahl
 
11.30–12.30  Lunch 
 
12.30–13.15 Paneldebatt: Betaltjänster och digitala marknader 
Deltagare:
Morgan Lundberg, Group General Counsel, Klarna Bank AB (publ)
Anna-Lena Wretman, VD, Getswish AB
Claes Hemberg, sparekonom, Avanza Bank AB

Moderator: Johan Hedelin

13.15–14.00 Konkurrensverket som första instans vid prövningar av företagskoncentrationer: Hur Konkurrensverket kommer att ta sig an sin roll som beslutsfattare
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Frågestund ledd av Karin Lunning
 
14.00–14.30  Avslutning av konferensen
Fika

 

Anmälan

Konferensen är fulltecknad.

Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Emelie Jansson, tfn 08-700 16 13 eller e-post emelie.jansson@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: