Frukostseminarium: villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling

På seminariet berättade Konkurrensverket om projektgruppens första preliminära bedömningar om möjligheterna till att ställa krav i nivå med svenska kollektivavtal.

Det råder idag osäkerhet kring det rättsliga utrymmet och det saknas praktisk vägledning för upphandlande myndigheter som önskar inkludera villkor som syftar till att leverantörer ska vara skyldiga att tillämpa anställnings- och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid utförandet av offentliga kontrakt.

Samtidigt finns det önskemål om att sådana krav och villkor ska efterfrågas. Mot bakgrund av detta finns det ett stort behov av att klargöra det rättsliga utrymmet samt erbjuda praktiskt stöd och vägledning till upphandlande myndigheter.

Uppdaterad agenda

På seminariet berättar Konkurrensverket, som ett led i kvalitetsäkringen av vårt arbete, om projektgruppens första preliminära bedömningar om möjligheterna till att ställa krav i nivå med svenska kollektivavtal.

Vi presenterar en kartläggning över hur EU-rätten avgör vilka villkor som kan ställas och hur arbetsrätten (främst reglerna om utstationering) och upphandlingsrätten förhåller sig till varandra.

Sedan följer ett panelsamtal med:

  • Lisa Sennström, sakkunnig, Konkurrensverket,
  • Sofie Rehnström, jurist, LO, 
  • Stefan Holm, expert offentlig marknad och konkurrens, Almega och 
  • Kerstin Ahlberg, arbetsrättsjurist, Stockholms universitet.

Datum: 4 juni 2015
Tid: Frukost från kl. 8.00, seminariet pågår mellan kl. 8.30 och 9.30
Plats: Torsgatan 11, Stockholm, plan 1.
Anmälan: Sista anmälningsdag är  28 maj. 

Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.

Har du frågor? 

Du är varmt välkommen att kontakta Josefine Malmkvist på 076-5421506 eller josefine.malmkvist@kkv.se 

Relaterad information

Senast uppdaterad: