Frukostseminarium: Mellanhänder i offentlig upphandling

Den 17 januari 2017 arrangerade Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ett frukostseminarium om mellanhänder i offentlig upphandling.

Se webbsändningen från frukostseminariet

Mellanhänder har en naturlig roll i vår ekonomi – både i privat och offentlig sektor. Även i offentlig upphandling har det länge förekommit olika typer av mellanhänder.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har i ett gemensamt projekt försökt tydliggöra ramarna för när det är tillåtet och när det är lämpligt att använda sig av mellanhänder i offentlig upphandling.

Vid frukostseminariet presenterade Ann Fryksdahl, Konkurrensverket, och Ulrika Sjöholm, Upphandlingsmyndigheten, rapporten "Mellanhänder i offentlig upphandling".

Har du frågor om seminariet? Kontakta Ann Fryksdahl, Konkurrensverket, tfn 08-700 16 00 eller Ulrika Sjöholm, Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 21 700

Relaterad information

Senast uppdaterad: