Frukostseminarium: Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016

Den 26 april arrangerade vi ett frukostseminarium med anledning av vår nya rapport ”Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016 - Vad har vi gjort, varför och vad har det för effekt?”

Datum: onsdagen den 26 april 2017
Tid:
Frukost från kl. 8.30, seminariet pågår mellan 9.00 och 10.00.
Plats:
Torsgatan 11, plan 1, Stockholm.
Kostnad:
Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.
Anmälan:
Sista dag för anmälan var den 19 april.

För att sprida kunskap om vår upphandlingstillsyn har vi för första gången tagit fram en tillsynsrapport. Förhoppningen är att rapporten ska vara till nytta för dem som tillämpar regelverken för offentlig upphandling och för dem som är intresserade av området.

I rapporten sammanfattar vi bland annat våra tillsynsbeslut och domar om upphandlingsskadeavgift. Vi berättar även om hur vi arbetar och hur vi jobbar med att utveckla tillsynen över den offentliga upphandlingen.

Vi har också gjort en uppföljning av våra beslut och domar. Med utgångspunkt i uppföljningen redogör vi för hur vår tillsyn har påverkat de upphandlande myndigheter som vi har granskat.

Agenda

  • Ewa Wennberg, avdelningschef för upphandlingstillsyn, inleder och berättar om vårt uppdrag att bedriva tillsyn över den offentliga upphandlingen.
  • Björn Larsson, enheten för upphandlingsskadeavgift, berättar om våra utredningsmetoder och prioriteringar. Vad innebär det till exempel att vi utreder en myndighet och vad kan en utredning resultera i? Tillsynsåret 2016, med utvalda beslut och avgöranden om upphandlingsskadeavgift, presenteras.
  • Karin Morild, avdelningen för analys, presenterar resultatet av vår uppföljning av tillsynsbeslut och ansökningar av upphandlingsskadeavgift. Hur har tillsynen tagits emot av de som har utretts?

Vi tar gärna emot feedback på vårt arbete och välkomnar synpunkter från er som närvarar. Ange gärna i anmälan om det är någon speciell fråga som du vill ska diskuteras vid seminariet.

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 19 april.

Enkät: Hur når vår upphandlingstillsyn er som inte varit föremål för den?

I anslutning till seminariet genomförde vi en undersökning för att ta reda på i vilken utsträckning våra tillsynsbeslut och rapporter samt domarna om upphandlingsskadeavgift läses av andra än dem som varit involverade i tillsynsärendena.

Läs mer om enkäten

Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 00 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: