Frukostseminarium: Hindrar lokala särkrav bostadsbyggandet?

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om särkrav i bostadsbyggandet den 5 december 2018.

Datum: Onsdag 5 december 2018
Tid: Frukost från kl. 8.00, seminariet pågår mellan kl. 8.15 och 9.45
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.
Anmälan: Sista dag för anmälan har passerat.

Se webbsändningen från frukostseminariet

Konkurrensverket har nyligen lämnat rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Konkurrensverkets rapportserie 2018:7) till regeringen. I rapporten ansåg Konkurrensverket att tre frågor borde belysas ytterligare, nämligen effekterna av kvarvarande kommunala särkrav, offentlig upphandling av bostadsbyggande samt konkurrensen inom byggmaterialindustrin.

Läs mer om rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Konkurrensverket bjuder nu in till ett frukostseminarium om särkrav i bostadsbyggandet. Efter en inledande presentation av Konkurrensverkets rapport kommer en panel att diskutera bland annat följande frågor:

  • Vad är egentligen ett särkrav? Är alla särkrav förbjudna eller bara vissa?
  • I hur stor utsträckning förekommer särkrav i dag, trots den lagändring som skett?
  • Vilka effekter får särkrav för bostadsbyggandet?
  • Behöver något ytterligare göras?

Bakgrunden till frukostseminariet är att Konkurrensverket ser flera viktiga utmaningar för bostadsbyggandet, nämligen att det behövs en ökad industrialisering, fler utländska företag som vill vara med och att digitaliseringen inom byggsektorn behöver gå längre än idag. Om kraven på marknaden är lokala, nationella eller internationella får då stor betydelse.

Medverkande i paneldebatten

  • Stefan Attefall, rådgivare och f.d. bostadsminister som införde nuvarande regelverk
  • Gunnar Söderholm, förvaltningschef vid Miljöförvaltningen i Stockholm
  • Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier
  • Eidar Lindgren, tekn.lic., KTH, tidigare sekreterare i Byggkravsutredningen
  • Olof Moberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
  • John Söderström, ekon.dr., projektledare för Konkurrensverkets rapport

Seminariet modereras av Konkurrensverkets analyschef Johan Hedelin.

Se webbsändningen från frukostseminariet

Anmälan

Sista dag för anmälan har passerat.

Har du frågor om seminariet? Kontakta Johan Hedelin, tfn 08-700 15 31 eller e-post johan.hedelin@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Åsa Lövström, tfn 08-700 16 36 eller e-post asa.lovstrom@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: