Frukostseminarium: Dokumentation av direktupphandlingar

Den 6 december arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium med anledning av en ny rapport "Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner".

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränsen i upphandlingslagarna och samtidigt infördes krav på att upphandlande myndigheter ska anta riktlinjer för direktupphandlingar samt dokumentera direktupphandlingar över 100 000 kronor. Med anledning av att det är två år sedan de nya kraven på riktlinjer och dokumentation trädde i kraft har Konkurrensverket under våren 2016 genomfört en kartläggning av upphandlande myndigheters rutiner för direktupphandlingar.

På seminariet presenterar Karin Morild, avdelningen för analys, rapporten Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner och svarar på frågor. 

Katarina Svärdgren och Leyla Chaer Palacios från Huddinge kommun samt Josef Elawad från Mälardalens högskola berättar om hur de arbetar med direktupphandlingar. 

Seminariet är kostnadsfritt – men platserna är begränsade.
 
Datum: Tisdagen den 6 december 2016
Tid: Frukost från kl. 8.00, seminariet pågår mellan 8.30 och 9.30.
Plats: Torsgatan 11, plan 1 , Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 30 november.

Har du frågor om seminariet? Kontakta Karin Morild, tfn 08-700 16 00 eller e-post karin.morild@kkv.se

Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 00 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: