• korruption-webb.jpg

Almedalen 2019 – Tillsammans mot korruption

Den 4 juli var Konkurrensverket medarrangör till seminarier om korruption inom samarbetet Tillsammans mot korruption, en gemensam plattform för privata och offentliga aktörer.

Korruption hittar ständigt nya sätt att ta sig in i samhällen världen över. Vi behöver därför tillsammans diskutera korruption och de svårigheter och möjligheter som finns att motverka den. Vilka korruptionsrisker finns i Sverige? Hur kan vi undvika att bidra till korruption utanför landets gränser?

Det glömda målet i hållbarhetsagendan 

Tid: 09.00–09.45
Plats: Strandgatan 34, Visby

Den svenska regeringen arbetar för att vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ett mål som inte har fått den uppmärksamhet det förtjänar är delmål 16.5 om att väsentligt minska alla former av mutor och korruption. Under seminariet diskuterar vi varför det är en nödvändighet att fokusera på detta glömda mål. Är det ens möjligt att nå hållbarhetsmålen utan en värld fri från korruption?

Medverkande:
Konkurrensverket och övriga organisationer bakom initiativet Tillsammans mot Korruption deltar.

Karteller i offentlig upphandling – så stärker vi arbetet mot korruption

Tid: 10.00–10.20
Plats: Strandgatan 34, Visby

Olika former av korruption påverkar offentlig upphandling och konkurrens. I slutändan är det konsumenterna som drabbas. Därför måste kampen mot den osunda konkurrensen stärkas. Vad kan vi göra och hur?

I heta stolen:
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Relaterad information

Senast uppdaterad: