Avsnitt 8 – Bygg och bostad

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Det är stor bostadsbrist i landet och många nya bostäder behöver byggas. Hur har den här situationen uppstått, och varför byggs det inte mer än vad det görs idag?
Avsnittet publicerades den 29 februari 2016.

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till Konkurrenten? Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se.

Tidsangivelser

01.10 – Hur ser konkurrensen ut på byggmarknaden?
02.40 – Hur stora är de största byggföretagen?
03.30 – Effekten på konsumenterna.
04.25 – Orsakerna till bostadsbristen.
06.05 – Processen från planering till färdig bostad.
11.05 – Att bygga i egen regi eller att upphandla.
12.30 – Bristen på utländsk konkurrens i Sverige.
15.20 – Är det dyrare att bygga i Sverige? Varför?
21.40 – Tillgången på byggbar mark.
22.50 – Bostäder som alla har råd att bo i.
26.05 – Att hamstra byggbar mark och vad man kan göra åt det.
28.10 – Problem och lösningar på marknaden.
32.10 – Går det att bygga 700 000 bostäder till år 2025?

Relaterad information

Senast uppdaterad: