Informationsfilmer

Här har vi samlat informationsfilmer om konkurrens och offentlig upphandling.

Det här gör Konkurrensverket

En film om Konkurrensverkets uppdrag och verksamhet.

https://youtu.be/Yd84J_54p0U


När sammanslagningar skadar konkurrensen

En film om när företagskoncentrationer kan skada konkurrensen och blir ett fall för Konkurrensverket.

https://youtu.be/V0OuHQoaKoI


Karteller drabbar konsumenterna

En film om vad en kartell är och hur de kan drabba marknaden och konsumenter.

https://youtu.be/3e-4kvFNDw4


Varför konkurrens?

En film om varför konkurrens är viktigt på marknaden.

https://youtu.be/4WPnKKyXOBE


Internationell samverkan för bättre konkurrens

En film om hur Konkurrensverket arbetar internationellt.

https://youtu.be/1n6pnA_tRFU


När företag missbrukar sin marknadsmakt

https://youtu.be/in3b7Csr_Qw


Konkurrens mellan privata och offentliga företag

https://youtu.be/BQdqQAjuZeg


Var går gränsen?

En film om otillåtna direktupphandlingar.

https://youtu.be/Yqz-jYafFCY


Vad är offentlig upphandling?

Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr?

https://www.youtube.com/watch?v=KixnaAQOf5k


Offentlig upphandling - för dig som leverantör

Filmen beskriver kortfattat grundprinciperna bakom offentlig upphandling och lyfter fram konkreta tips till företag som vill ge sig in på den offentliga marknaden genom att lägga anbud vid en offentlig upphandling.

https://www.youtube.com/watch?v=4Xr6o_pErFo


Korruption i offentlig upphandling

Filmen förklarar hur korruption i offentlig upphandling kan se ut, varför det är allvarligt ur ett samhällsekonomiskt och demokratiskt perspektiv samt ger exempel på hur korruption kan upptäckas och motverkas.

https://youtu.be/0U6u-BdIS1M