Samarbete inom Norden – upphandling

För att Konkurrensverket effektivt ska kunna verka inom sina ansvarsområden krävs att myndigheten samverkar väl med andra internationella myndigheter och organisationer.

Minst en gång per år träffas representanter från de nordiska ministerierna/departementen och underordnade ansvariga myndigheter för att diskutera aktuella upphandlingsrättsliga frågor.

Under mötena behandlas många olika typer av frågor som exempelvis rättsutvecklingen inom området och implementeringsfrågor. Utöver dessa möten sker vid behov kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom seminarier och workshops kring mer specifika frågor.

Relaterad information