Generaldirektörens CV

Namn Rikard Jermsten
Födelsedatum 16 april 1969
Civilstånd Gift, två barn
Nuvarande position Generaldirektör och chef för Konkurrensverket. Förordnad under tiden juni 2017–juni 2023
Tidigare anställningar 2017
Lagman vid Kammarrätten i Stockholm

2010–2017
Expeditions- och rättschef i Finansdepartementet

2009–2010
Departementsråd i Finansdepartementet

2004–2009
Rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet

1999–2004
Domarutbildning; assessor i Kammarrätten i Stockholm

1997–1999
Notarietjänstgöring, Västerviks tingsrätt
Utbildning

Jur.kand. 1997, Stockholms universitet