Tillgänglighetsredogörelse för konkurrensverket.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda konkurrensverket.se. Här beskriver vi hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Konkurrensverket arbetar just nu med att ta fram en helt ny webbplats som ska ersätt den här webbplatsen som togs fram 2015. I arbetet med att ta fram en ny webbplats har vi ställt höga krav på att utformningen och funktioner ska uppfylla tillgänglighetskraven. Vi planerar att lansera den nya webbplatsen i början av mars 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från konkurrensverket.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post.

Kontakta oss via e-post info@kkv.se eller telefon 08-700 16 00.

Brister i tillgänglighet

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet). Vi planerar att åtgärda de flesta av tillgänglighetsproblemen i samband med att vi lanserar vår nya webbplats. Här beskriver vi några av de tillgänglighetsproblem som vi känner till.

Blanketter och formulär

Vissa av våra digitala blanketter och formulär uppfyller inte kraven.

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ.

Filmer och rörligt material

Videofilmer och rörligt material som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning. Vissa videofilmer saknar även undertexter.

Bilder

Vissa bilder på konkurrensverket.se kan helt sakna eller ha en felaktig alternativtext.

Listor och tabeller

Vissa sidor som innehåller listor och tabeller anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vissa tabeller är inte korrekt uppmärkta i koden.

Diarium

Konkurrensverkets diarium på webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Diariet kommer att förbättras vid kommande uppdateringar av Konkurrensverkets ärendehanteringssystem.

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som skäl att inte tillgänglighetsanpassa diariet innan kommande uppdateringar av Konkurrensverkets ärendehanteringssystem.

Hör av dig till oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Kontakta oss via e-post info@kkv.se eller telefon 08-700 16 00.

Du kan också kontakta oss per post:
Enheten för kommunikation och it, Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av konkurrensverket.se.

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: