Så får du använda vårt material

Material från Konkurrensverkets webbplats får mångfaldigas och spridas såväl på papper som elektroniskt via webbplatser om du respekterar följande:

  • Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Kontakta webbredaktionen om du har frågor kring det material du vill använda.
  • Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas. Kontakta webbredaktionen och berätta hur du vill använda materialet.
  • Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
  • Vid elektronisk vidareförmedling av material från Konkurrensverket rekommenderar vi länkning till vår webbplats. Då får läsaren eller besökaren alltid den senaste versionen. Se länkningspolicy
  • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konkurrensverket.

Kontakta webbredaktionen webbred@kkv.se om du har frågor kring hur du får använda materialet på Konkurrensverkets webbplats.