Länkningspolicy

Om du länkar till Konkurrensverket webbplats ber vi dig att respektera följande:

  • Ange länken till Konkurrensverkets webbplats på ett neutralt sätt.
  • Konkurrensverkets logotyp får endast användas för att länka till oss efter vårt medgivande, kontakta webbredaktionen.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till Konkurrensverkets webbserver.
  • Undvik så kallad ramlänkning (framelänkning), det vill säga länka inte så att Konkurrensverkets webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats.
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information hämtas från Konkurrensverkets webbplats och placeras på en annan webbplats.
  • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med Konkurrensverkets material förvanskas.
  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Konkurrensverkets material riskerar att missförstås.

Kontakta webbredaktionen webbred@kkv.se om du har frågor kring Konkurrensverkets Länkningspolicy.