Innehåll på sidan

Beslutad 18 januari 2019

Dnr 581/2018, 2018

Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande

SOU 2018:67

N2018/05145/SPN

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
247,55 Kb