Vinnande uppsats om apoteksmarknaden

Avregleringen av apoteksmarknaden och vilka effekter det har fått för prisutvecklingen på läkemedel är ämnet för den vinnande uppsatsen i kategorin ekonomi. Uppsatsen är skriven av Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 16 november 2017.

Uppsatsen med titeln ”The Swedish Pharmaceutical Market: Competition and Pricing Post-Deregulation” belönas med 30 000 kronor. Den lades fram vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Elsa Horn af Rantzien och Karin Fura

Varför valde ni att fördjupa er i apoteksmarknaden?

– Karin fick ett erbjudande om att brainstorma kring möjliga ämnen hos konsultbyrån RBB Economics förra hösten. De föreslog att vi skulle studera avregleringen av apoteksmarknaden 2009. Vi tyckte att det var intressant både från ett nationalekonomiskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. Dels för att marknaden är ett oligopol och dels för att det är viktigt att befolkningen har tillgång till läkemedel till rimliga priser. Dessutom rapporterades det under samma period i media att priser på läkemedel hade ökat sedan marknaden liberaliserats, vilket gjorde oss nyfikna på de potentiella mekanismer som låg bakom.

Juryn kallar er uppsats för ”alltigenom föredömlig”. Kan ni säga några korta ord om upplägg och resultat?

– Vi kombinerade data över försäljning och priser av receptfria läkemedel med information om antalet apoteksbutiker och befolkningsstatistik per län och år, från 2010 och framåt. Intentionen var att jämföra prisutvecklingen mellan olika län och framför allt hur den skiljde sig åt beroende på graden av konkurrens. Vår huvudsakliga fråga var om en lägre grad av konkurrens var associerad med högre priser. Trots att det fanns vissa tecken på det hittade vi inga entydiga resultat.

Nästa steg var att använda en modell av Steven. T. Berry, professor i nationalekonomi, för att skatta efterfrågan och därigenom få en bild av med hur stor marginal läkemedlen säljs, utan tillgång till information om kostnaden. Där såg vi att det fanns tecken på marknadsmakt i samband med lägre konkurrens, men inte att marginalerna verkar vara omotiverade.

Vad gör ni nu, efter examen?

– Karin har flyttat tillbaka till Nederländerna och arbetar som Business Analyst inom flygbranschen. Elsa arbetar som Business Controller på H&M.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 16 november 2017.

Relaterad information

Senast uppdaterad: