Obligatoriskt att annonsera upphandlingar i en registrerad annonsdatabas från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2021 ska upphandlande myndigheter och enheter publicera sina upphandlingsannonser i en registrerad annonsdatabas. Konkurrensverket ansvarar för registreringen av annonsdatabaserna. De nya reglerna innebär också vissa ändringar när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas i annonserna.

Publicerades i nyhetsbrevet den 19 november 2020.

Den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt att annonsera upphandlingar i så kallade registrerade annonsdatabaser. Huvudmannen för den registrerade databasen kommer i sin tur att vara skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att ta fram statistik till Upphandlingsmyndigheten, som är statistikmyndighet.

Syftet med den nya lagen är att förbättra statistiken på upphandlings-området. Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet. Konkurrensverket är registermyndighet och ansvarar för registrering av annonsdatabaserna.
Vi upprätthåller ett register över de annonsdatabaser som är registrerade på vår webbplats. Vi utövar dessutom tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna.

Handläggning av ansökningar
– Vi handlägger just nu ett antal ansökningar om registrering av annonsdatabaser. Om handläggningsprocessen löper på som planerat bör de som ansökt nu bli registrerade i slutet på november eller början på december. Vilka annonsdatabaser som beviljats registrering kommer att framgå i det register som vi för över registrerade annonsdatabaser, säger Nina Radojkovic som är kontaktperson för registreringen av annonsdatabaser.

Ta del av registret med annonsdatabaser

Gäller upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena
I dag är det obligatoriskt att publicera upphandlingar över tröskelvärdena i EU:s annonsdatabas TED (Tenders Electronic Daily). Utöver det finns det inte några särskilda regler var en annons ska publiceras. Från och med den
1 januari 2021 blir det obligatoriskt att publicera alla upphandlingar (såväl över som under tröskelvärdena) i en så kallad registrerad annonsdatabas.

Dessutom ska annonser för upphandlingar under tröskelvärden innehålla fler uppgifter än i dag. Under tröskelvärdet ska annonsen innehålla bland annat kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde, uppgift om det i upphandlingen ställs krav på eller anges villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn såsom arbetsrättsliga villkor eller innovation. Den nya regleringen innebär även att annonser om upphandlingar under tröskelvärdena ska efterannonseras. En efterannons ska bland annat innehålla uppgifter om hur många anbud som lämnades i upphandlingen och det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen.

För ytterligare information
Har du frågor om registrerade annonsdatabaser, kontakta Nina Radojkovic, nina.radojkovic@kkv.se

Publicerades i nyhetsbrevet den 19 november 2020.

Relaterad information

Senast uppdaterad: