Hyresundantaget gav första pris

Hyresundantaget är många gånger svårare att tillämpa än vad det först kan verka. Det är en av slutsatserna i Hanna Svenssons vinnande uppsats i kategorin juridik i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 16 november 2017.

Uppsatsen med titeln ”Hyresavtal och offentlig upphandling” är framlagd vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hanna Svensson har för sitt första pris i uppsatstävlingens juridikklass belönats med 20 000 kronor i prispengar.

Hanna Svensson

Varför valde du hyresundantaget som ämne för din uppsats?

– Jag valde det här uppsatsämnet på grund av mitt intresse för både offentlig upphandling och fastighetsrätt. Det gav mig möjlighet att skriva om frågor som är aktuella för båda rättsområdena.

Vilket är det viktigaste resultatet i uppsatsen?

– Jag tror att en av de viktigaste sakerna som framkommer i uppsatsen är att hyresundantaget i många fall är svårare att tillämpa än vad det först kan verka. Uppsatsen belyser framför allt en del av de gränsdragningsproblem som uppkommer vid tillämpningen av reglerna och ger ledning i hur dessa situationer ska behandlas.

Kan du ge ett exempel på ett gränsdragningsproblem?

– Ett exempel är frågan om hur ett hyreskontrakt ska behandlas när hyresundantaget visserligen är tillämpligt men kontraktet även innehåller inslag av hyresgästanpassningar som utgör upphandlingspliktiga byggentreprenader.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?

– Sedan examen arbetar jag som biträdande jurist på AG Advokat, företrädesvis med fastighetstransaktioner.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 16 november 2017.

Relaterad information

Senast uppdaterad: