"Hållbar upphandling måste vara långsiktig"

– Hållbarhet är lika med goda affärer som bär oss in i nästa generations teknikskifte. Det säger Peter Dahl som är vd för Sinfra, Svensk inköpscentral för infrastruktur. Han ser långsiktighet som ett nyckelbegrepp när det gäller hållbar upphandling.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 15 juni 2017.

Under Almedalsveckan kommer Konkurrensverket tillsammans med Upphandlingsmyndigheten att arrangera ett seminarium där diskussionen ska handla om möjligheterna att förena effektivitet och hållbarhet i samma upphandling. Utgångspunkten för diskussionen är om det går att göra goda och effektiva affärer med nya upphandlingslagstiftningen.
Konkurrensverkets program under Almedalsveckan 2017

Peter Dahl med sin erfarenhet av att leda en organisation som har i uppdrag att upphandla teknik och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv kommer finnas på plats i panelen. Han menar att hållbarhet är en fråga om långsiktighet.

– Vårt största problem är risken att agera kortsiktigt. Det är ett gift som urholkar våra samlade tillgångar och minskar våra chanser att göra goda affärer på sikt, säger han.

Snabb utveckling

Han beskriver energibranschen som en traditionellt stuprörsinriktad verksamhet som tidigare i första hand handlade om produktion och leverans av energi via nät till slutkund, men som nu präglar hela samhället på ett helt nytt sätt.

– Energi har blivit en fråga som griper in i samhället på mycket bredare front än tidigare. Det handlar exempelvis om transporter och hur vi hanterar avfall och förbränning av restprodukter från skogen. Arbetet med hållbarhet i vår bransch sätter tonen för andra branscher och blir allt viktigare.

Peter Dahl berättar att utvecklingen dessutom går mycket fort.

– I min bransch är vi traditionellt vana vid att jobba med samma lösningar i tiotals år men nu märker vi att utvecklingen går snabbt. Saker vi pratade om för ett halvår sedan kan vara obsoleta redan idag. Vi måste agera hållbart och långsiktigt i våra affärer samtidigt som vi ser till att vi inte lägger hinder i vägen för utvecklingen. Den risken finns nämligen. Att låsa fast sig i ett visst teknikutvecklingsspår kan vara lika farligt som att inte utvecklas alls. Det handlar om att ha ett öppet sinne och inte utesluta några lösningar.

Hållbarhet och effektivitet

Peter Dahl ser ingen skillnad mellan begreppen hållbarhet och effektivitet. Han menar att den som inte är effektiv inte heller är hållbar. 

– Hållbarhet måste in i teknik och ekonomi annars är man strax tillbaka i det kortsiktiga tänkandet. Jag förstår att en del tycker att det finns ett motsatsförhållande mellan hållbarhet och effektivitet men det är ett alltför snävt sätt att tänka. Vi har faktiskt inget att välja på. Vi kan inte vara ineffektiva. Vårt samhälle är helt beroende av effektiva infrastrukturlösningar.

Peter Dahl anser att den nya upphandlingslagstiftningen öppnar för goda, effektiva och långsiktiga affärer.

– Men vi måste börja lita på vår egen känsla för vad som är rätt och riktigt i affärerna. Är man transparent och agerar öppet och ärligt kan det inte gå fel.

 Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 15 juni 2017.

Relaterad information

Senast uppdaterad: