Ytterligare villkor uppfyllda i Arla-Milko-fusionen

Publicerad

Arlas avyttring av varumärkena Tiger och Bärry till Kavli har godkänts av Konkurrensverket.

Därmed har ytterligare en del av de villkor som Konkurrensverket satte upp för att acceptera fusionen mellan Arla och Milko uppfyllts.  

Konkurrensverkets beslut att godkänna fusionen mellan mejeriföretagen Arla och Milko i oktober 2011 var förenat med vissa villkor. Fem olika varumärken måste avyttras, liksom mejeriet i Grådö. Detta för att upprätthålla konkurrensen i fortsättningen.  

Konkurrensverket har tidigare godkänt att varumärket Bollnäsfil säljs till Gefleortens mejeriförening, samt att varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt säljs till Norrmejerier.  

Arla har nu föreslagit en försäljning av varumärkena Tiger och Bärry till Kavli.   Konkurrensverket välkomnar försäljningen av de två återstående varumärkena. Försäljningen gör det möjligt för konsumenterna att även i fortsättningen få tillgång till produkterna som alternativ till Arlas och andra aktörers produkter.  

Ett åtagande återstår att uppfylla för Arla. Det handlar om försäljning av mejeriet i Grådö. Även den affären måste godkännas ska Konkurrensverket.

Relaterad information