Volvo- och Renaulthandlare kartelldömda

Pressmeddelande

Åtta återförsäljare av Volvo- och Renaultbilar i södra Sverige har dömts av Marknadsdomstolen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning. De ska tillsammans betala drygt 21 miljoner kronor i böter.

– Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att Marknadsdomstolen tydligt slår fast att det som dessa bilåterförsäljare ägnat sig åt är konkurrensbegränsande och i strid med konkurrensreglerna, säger tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i en kommentar.

– Domen innebär en kraftfull markering av att prisuppgörelser och marknadsdelning mellan återförsäljarföretag inte är tillåtna, även om de säljer samma märke.

Ett e-brev som skulle till konkurrenterna, men som kom på avvägar, var upprinnelsen till att kartellen avslöjades. Efter oanmälda besök, så kallade gryningsräder, hos företagen och genomförd utredning, lämnade Konkurrensverket en stämningsansökan till domstolen. Tingsrätten friade bolagen, men Konkurrensverket överklagade till Marknadsdomstolen som nu alltså går på Konkurrensverkets linje.

– Att köpa en bil är för många konsumenter en av de stora affärerna de gör i sitt liv. Då är det viktigt att konsumenterna har förtroende för att konkurrensen fungerar och inte begränsas genom hemliga överenskommelser. I just det här fallet begränsades konkurrensen på marknaden för Volvo- och Renaultbilar i södra Sverige, och det känns mycket bra att vi har kunnat avslöja lagöverträdelsen och få företagen dömda i domstol, säger Jan-Erik Ljusberg.

– Från Konkurrensverket är vi mycket nöjda med domen. Alla blev fällda. Sex av de åtta bolagen får nu betala de böter som vi yrkat. Det är vår ambition att böterna hålls på en hög nivå. De ska vara avskräckande och avhållande för andra, säger Jan-Erik Ljusberg.

Marknadsdomstolen är högsta instans och domen kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Eva Berndtsson, byråchef, tfn 08-700 16 04 eller 073-773 16 04
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13 eller 073-773 16 13

Relaterad information