Viktigt med utvecklat upphandlingsstöd

Publicerad

Ett effektivt stöd till upphandlande myndigheter och enheter är viktigt för att nå fram till bästa affärerna. Upphandlingsstödsutredningens genomlysning av frågan är viktig, men den visar också på vissa svårigheter, enligt Konkurrensverket.

Utredningen har gjort en genomgång av behovet av stöd till upphandlande myndigheter och enheter och till leverantörer.

– Det är en värdefull kartläggning av behovet av stöd som utredaren nu presenterar. Samtidigt visar utredningen på ett antal svårigheter som återstår att lösa, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Det handlar främst om de gränsdragningsproblem och minskad tydlighet som uppstår om en myndighet ansvarar för lagtillämpning, samtidigt som en helt annan myndighet har uppdraget att tolka och informera om samma lag, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket kommer att återkomma med mer detaljerade synpunkter i det kommande remissarbetet.

Relaterad information