Vi har prioriterat de största problemen

Publicerad

Under de få månader som den nya regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har varit i kraft, har Konkurrensverket noterat stora framgångar med de nya reglerna. Flera kommuner och statliga myndigheter ser idag systematiskt över sina verksamheter och den självsanering som nu pågår är mycket effektiv och leder till snabba förändringar på många håll.

För bara drygt ett halvt år sedan skärptes konkurrenslagen efter femton år av beredning. Nu är det möjligt att begränsa kommunernas och statliga myndigheters möjligheter att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med fristående företag.

Konkurrensverket arbetar aktivt med att sprida information till beslutsfattare i kommuner och myndigheter om de nya reglerna. Bland annat har vi redan genomfört närmare 30-talet möten runt om i Sverige för att sprida information, många i samverkan med olika näringslivsorganisationer och Sveriges kommuner och landsting.

Under de få månader som lagen har varit i kraft har vi redan noterat stora framgångar med de nya reglerna. Flera kommuner och statliga myndigheter ser systematiskt över sina verksamheter. En stor kommunal tolkcentral kommer att begränsa sin verksamhet. Ett kommunalförbund för räddningstjänst avvecklar mottagning av privata inbrottslarm. En statlig kursgård ska säljas. Sådana ärenden avskrivs hos Konkurrensverket, men är egentligen snabba framgångar för en fungerande konkurrens.

Från Stockholms Handelskammare (SvD Brännpunkt den 22/9) gör man ett nummer av att Konkurrensverket ännu inte tagit några ärenden till domstol enligt den nya lagen. Bland annat pekar man på att Konkurrensverket inte tagit ett enda klagomål på kommunalt gym till domstol.

Konkurrensverket har valt att prioritera större och mer allvarligare företeelser. Vi menar vidare att den självsanering som nu pågår är mycket effektiv och leder till snabba förändringar på många håll. Rättslig praxis är givetvis värdefull, och sådan kommer vi att få. Enligt vårt sätt att se på saken syftar lagen till att undanröja konkurrensproblem i första hand, inte till att driva domstolsprocesser.

En kommun, eller en annan myndighet, som borde värna om det lokala näringslivet ska inte via skattepengar subventionera verksamheter som sätter käppar i hjulen för privata företag. Kommuner, och statliga myndigheter, bör i stället bidra till att näringslivet får bättre möjligheter att utvecklas, konkurrera och växa.

Dan Sjöblom
Generaldirektör Konkurrensverket

Artikeln är publicerad i SvD Brännpunkt den 23 september 2010 som replik till Stockholms Handelskammares artikel i Brännpunkt 22 september 2010 "Konkurrensverket struntar i ny lag".

Relaterad information