Vertikala samarbeten under lupp

Pressmeddelande

Kontroll av hela kedjan från produktion till konsument är ämnet för en forskarkonferens som Konkurrensverket arrangerar i Stockholm.

Är det bra eller dåligt för konsumenterna när en tillverkare sätter priserna ända ut i sista handelsledet? Den frågan är inte ens forskarna överens om. Konkurrensverket bidrar nu till debatten i denna kontroversiella fråga genom att arrangera ett seminarium i ämnet vertikala konkurrensbegränsningar.

Just nu pågår en översyn av EU:s regler för vertikala samarbeten (ett så kallat gruppundantag) som ska vara klar år 2010. Tiden är därför mycket lämplig för att diskutera om dagens regler bidrar till att förbättra, eller kanske rent av försämra, konkurrensen.

- Det är mycket värdefullt att forskare och praktiker på detta sätt kan diskutera effekterna av vertikala samarbeten i anslutning till att EU:s regelverk nu är under översyn, säger Konkurrensverkets tf chefsekonom Arvid Fredenberg.

Vertikala samarbeten kan i vissa lägen sätta konkurrensen ur spel genom att underlätta karteller mellan tillverkare eller mellan återförsäljare, men samtidigt är de flesta vertikala samarbeten positiva. De kan bland annat bidra till att det inte tas ut monopolvinster i flera led innan varan når konsumenten.

För att sprida ljus över frågan om vilka vertikala samarbeten som kan vara bra eller dåliga för konkurrensen och konsumenterna arrangerar Konkurrensverket ett internationellt seminarium i Stockholm. Rubriken är Pros and Cons of Vertical Restraints. En antologi med samma namn har tagits fram där några av världens främsta forskare på området bidrar med sina respektive synpunkter i ämnet.

- Med mer forskning får vi ökad kunskap i ämnet, och det innebär att vi framöver kan göra bättre bedömningar i våra utredningar. Det är till fördel för konsumenterna, säger Arvid Fredenberg.

Vid konferensen deltar ca 120 deltagare från ett 20-tal länder. Det är forskare, myndighetsfolk, advokater och konsulter. Det är sjunde året i rad som Konkurrensverket arrangerar den här typen av forskarkonferens.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80
Arvid Fredenberg, tf chefsekonom, tfn 08-700 15 41

Konferensen äger rum den 7 november i Stockholm

Forskarantologin The Pros and Cons of Vertical Restraints kommer att publiceras på webbplatsen.

Relaterad information