Världsdagen för konkurrens

Publicerad

Den ideella organisationen CUTS International (Consumer unity & trust society) har sedan 2010 ett initiativ som syftar till att uppmärksamma konkurrensproblem genom att fira den 5 december som världsdagen för konkurrens.

Syftet med årets världsdag för konkurrens är att uppmärksamma konkurrensproblem vid offentliga upphandlingar. Konkurrensverket har liksom andra konkurrensmyndigheter runt om i världen skrivit till Cuts International för att stödja initiativet.

Relaterad information