Välfärd genom väl fungerande marknader

Publicerad

Konkurrensverkets vision lyder ”Välfärd genom väl fungerande marknader”. Enligt Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, är det också en bra sammanfattning på åt vilket håll Konkurrensverket strävar i arbetet.

– Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skattebetalarnas bästa när vi stärker konkurrensen och eftersträvar en väl fungerande offentlig upphandling, betonar Dan Sjöblom i Konkurrensverkets årsredovisning som i dagarna lämnats in till regeringen.

I årsredovisningen ges flera exempel på lagtillämpning och åtgärder som Konkurrensverket har genomfört i arbetet för väl fungerande marknader under 2013.

Under 2013 beslutade också regeringen att samla stödet i samband med offentlig upphandling hos Konkurrensverket. Arbetet med att samordna dessa verksamheter avses vara genomfört 1 juli 2014.

– Jag är glad att Konkurrensverket har fått förtroendet att bygga upp Sveriges framtida upphandlingsstöd. Med det breddade uppdraget, en moderniserad organisation och med medarbetarnas engagemang och kompetens står vi väl rustade.

Samtidigt med årsredovisningen har vi också lämnat in vår redovisning av miljöledningsarbetet för 2013 och budgetunderlaget för 2015–2017.

Relaterad information