Utvärdering av anbud

Publicerad

Undvik så kallade kvalitetspoäng när offentliga upphandlingar ska utvärderas. Det menar två forskare som på Konkurrensverkets uppdrag analyserat olika utvärderingsmodeller av anbud.

På uppdrag av Konkurrensverket har fil dr Sofia Lundberg vid Umeå universitet och professor Mats Bergman vid Södertörns högskola genomfört en analys av förekomsten och tillämpningen av anbudsutvärderingsmodeller i offentlig upphandling i rapporten ”Att utvärdera anbud - utvärderingsmodeller i teori och praktik”.

De anser bland annat att kvalitetsegenskaper bör uttryckas och värderas i monetära termer, det vill säga i kronor och ören, istället för att priset räknas om till kvalitetspoäng när pris och kvalitet ska vägas samman. De menar också att pris och kvalitet inte bör - och egentligen inte kan - viktas när man använder en kvalitetsvärderingsmodell. Viktningen av kvalitet sker istället genom att den värderas.

Det är författarna själva som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Relaterad information