Utredning ledde till förtydligande av Onlinepizzas avtal

Publicerad

Efter att matbeställningsplattformen Onlinepizza ändrat sina partneravtal och förtydligat hur anslutna restauranger också kan vara anslutna till konkurrerande beställningsplattformar, avslutar nu Konkurrensverket en utredning mot företaget.

Konkurrensverket fick i oktober 2015 ett klagomål om att företaget Onlinepizza Norden AB hade ställt ultimatum till de restauranger som var anslutna till det konkurrerande företaget Pizzahero, samtidigt som de också var anslutna till Onlinepizza. Båda företagen erbjuder en beställningsplattform online för restauranger som vill nå ut med erbjudanden om avhämtning och utkörning av mat. Enligt klagomålet innebar Onlinepizzas ultimatum att restaurangerna antingen fick vara anslutna till Pizzahero eller till Onlinepizza.

Om ett företag försvårar för kunder eller leverantörer att vara parallellt anslutna till konkurrerande plattformar kan det uppstå risk för konkurrensbegränsningar. Det kan leda till utestängning av konkurrerande plattformar och kan även motverka nyetablering. Effekterna påverkas bl.a. av hur stor marknadsmakt respektive plattform har och hur stor andel av relevanta kunder eller leverantörer som omfattas av förfarandet.

Konkurrensverket inledde därför en utredning om Onlinepizzas agerande kan innebära en risk för sådana konkurrensbegränsningar. Utredningen har inte visat att Onlinepizza i praktiken har krävt exklusivitet. I Onlinepizzas partneravtal har det funnits ett villkor som har gett Onlinepizza rätten att avsluta samarbetet med den restaurang som samtidigt har valt att samarbeta med en konkurrerande plattform. Under utredningen har Onlinepizza valt att ändra ordalydelsen i avtalsvillkoret.

Mot den bakgrunden har Konkurrensverket valt att inte utreda saken vidare och avskriver därmed ärendet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information