Utredning av Retrievers exklusivavtal avslutas efter självrättelse

Publicerad

Efter att mediabevakningsföretaget Retriever gjort en självrättelse som gör det möjligt för konkurrerande företag att verka på marknaden avslutar Konkurrensverket sin granskning.

Konkurrensverket fick i september 2014 klagomål om att mediebevakningsföretaget Retriever, som ägs av TT Nyhetsbyrån, hade ingått exklusivavtal med fyra av de stora tidningshusen i Sverige. Avtalen gav Retriever ensamrätt att köpa och vidaresälja digitala versioner av tryckta tidningar som ägs av respektive tidningshus.

Konkurrensverket misstänkte att ensamrätten kunde leda till en begränsning av konkurrensen på mediebevakningsmarknaden, där digitala pressklipp påstods utgöra en viktig insatsvara. Konkurrensverket inledde därför en utredning av om ensamrätten utgjorde en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsade samarbete eller förbudet mot missbruk av dominerande ställning.

Kort tid efter att Konkurrensverkets utredning inleddes meddelade Retriever att ensamrätten togs bort ur de skriftliga avtalen och att den inte längre tillämpas mellan parterna. Tre av de fyra tidningshusen har sedan tecknat avtal med Retrievers konkurrent Opoint om leverans av digitala pressklipp.

Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det saknas skäl att prioritera en fortsatt utredning av ärendet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information