Uppsatstävling om konkurrens

Pressmeddelande

Studenter på universitet och högskolor bjuds nu in att delta i den uppsatstävling som Konkurrensverket arrangerar. 75 000 kronor finns att fördela till de bästa bidragen.

– Vi vill att fler studenter ska engagera sig i frågor som rör konkurrens, säger Jan-Erik Ljusberg, avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör.
Studenter från alla discipliner är välkomna att lämna in tävlingsbidrag, inte enbart från ekonomi och juridik. Kraven som ställs är att uppsatserna ska vara intressanta och relevanta och ta upp ämnen som rör till exempel konkurrensrätt, företag och konkurrens, hur offentlig upphandling påverkar konkurrensen eller hur konkurrensen påverkas av konsumenters beteenden.
– Företag och konsumenter mår bra av fungerande konkurrens. Konkurrens bidrar till att företagen blir effektivare, och det leder till en förbättrad välfärd, säger Jan-Erik Ljusberg.
För att delta i tävlingen ska uppsatserna vara skrivna under år 2007, ingå i examen, omfatta minst 15 högskolepoäng och vara på C- eller D-nivå.
– Genom åren har tävlingen lockat hundratals studenter. Vi hoppas givetvis att vi ska få många intressanta och bra uppsatser även i år att ta ställning till, säger Jan-Erik Ljusberg.
Tävlingens jury består av ledamöter i Rådet för forskningsfrågor och personal på Konkurrensverket. Senast den 1 februari 2008 ska handledare eller motsvarande sända in tävlingsbidragen till Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:
Jan-Erik Ljusberg, avdelningschef, tfn 08-700 16 49 eller 073-773 16 49
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 

Relaterad information