Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

Pressmeddelande

Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till vissa typer av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin. Det är några av de ämnesområden som tas upp av vinnarna i Konkurrensverkets uppsatstävling.

Det är uppsatser om konkurrens eller offentlig upphandling som belönas. De sex vinnarna får dela på 95 000 kronor.

– Det finns ett stort intresse bland de som studerar ekonomi och juridik att fördjupa sig i upphandlings- och konkurrensfrågor. En sådan kunskapsuppbyggnad är viktig inför framtida utmaningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Strategiska inköp

Pristagare i ekonomiklassen är Astrid Petersson och Tone Riise Åberg som delar på 20 000 kronor. De studerar vid institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Uppsatsens titel är “Strategiskt inköp inom offentlig upphandling – en explorativ studie”. Handledare var Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson.

I motiveringen står det bland annat: ”Det är en väl genomförd explorativ studie av den fundamentala frågan: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling, och vilka faktorer påverkar detta.”

Korruption

Även Fredrik Larsson vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet är pristagare i ekonomiklassen, och han får 20 000 kronor för uppsatsen med titeln: ”Monitoring corruption: Civil society involvement in public procurement – A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions”. Handledare till uppsatsen var Marcia Grimes.

I motiveringen står det bland annat: ”En välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: korruption inom offentlig upphandling.”

Förlikningsavtal i patenttvister inom läkemedelsindustrin

Första pris i juridikklassen går till Christine-Jane Selenhag, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon får 30 000 kronor för sin uppsats: ”Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector”. Handledare var Björn Lundqvist.

I motiveringen skriver juryn bland annat: ”Uppsatsen är mycket välskriven och djupgående och undersöker på ett systematiskt sätt hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till denna typ av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin utifrån artikel 101 i EUF-fördraget”.

Jävsregler

I juridikklassen går andra pris till Jesper Fahlgren, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han får 15 000 kronor för uppsatsen: ”Utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU”. Handledare till uppsatsen var Olle Lundin. Ur motiveringen: ”Det står klart att möjligheten till rättelser och kompletteringar kan bidra till fler anbud och ökad konkurrens, samtidigt som principerna om likabehandling och öppenhet måste beaktas.”

Tredje pris i juridikklassen går till Jennifer Vestin vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon får 10 000 kronor för uppsatsen med titeln: ”Jäv i offentlig upphandling – Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv”. Handledare var Andrea Sundstrand. Ur motiveringen: ”Uppsatsen undersöker metodiskt frågan om de svenska jävsreglerna, som bygger på EU:s upphandlingsdirektiv, är genomförda på ett fullständigt och korrekt sätt.”

– Flera av uppsatserna tar upp offentlig upphandling. Det är uppenbart att det är ett område som fler studenter visar intresse för, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information