Upphandlingsböter för Tillväxtverket

Publicerad

Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Konkurrensverkets ansökan och beslutat att Tillväxtverket ska betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Tillväxtverket har enligt förvaltningsrätten genomfört en otillåten direktupphandling i samband med en personalfest på Grand Hotel i Stockholm i maj 2012.

Förvaltningsrätten uttalar i domen bland annat att det är fråga om en överträdelse med ett högt sanktionsvärde och att det inte finns skäl att bestämma upphandlingsskadeavgiften till ett lägre belopp än det Konkurrensverket yrkat. Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift har därför bifallits fullt ut.

Relaterad information