Upphandlingsböter för SVT

Publicerad

Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Konkurrensverkets ansökningar och beslutat att Sveriges Television (SVT) ska betala sammanlagt 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter. SVT har enligt förvaltningsrätten gjort otillåtna direktupphandlingar i samband med att SVT anlitade två olika företag för att arrangera en personalfest i centrala Stockholm i september 2012.

När SVT skulle ha en personalfest vände sig bolaget direkt till två företag i stället för att genomföra en annonserad upphandling i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling. SVT har invänt att det ena avtalet inte omfattades av lagen om offentlig upphandling, eftersom det var fråga om ett avtal om hyra av lokaler. Förvaltningsrätten har dock inte godtagit den invändningen, utan konstaterar att det så kallade hyresundantaget inte gäller vid en tillfällig lokalupplåtelse för att arrangera en fest.

De konstaterade överträdelserna är enligt förvaltningsrätten bland de allvarligaste som finns på upphandlingsområdet och har ett högt sanktionsvärde. Konkurrensverkets ansökningar har därför bifallits fullt ut.

Relaterad information