Upphandlingsböter för Lejonfastigheter

Publicerad

Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat att det kommunalägda bolaget Lejonfastigheter i Linköping ska betala 135 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Detta var det belopp som Konkurrensverket krävt. Förvaltningsrätten ansåg att Lejonfastigheter genomfört en otillåten direktupphandling i samband med ombyggnad och inredning av en skolrestaurang.

Lejonfastigheter hade gjort bedömningen att det av tekniska och konstnärliga skäl bara fanns en leverantör som kunde utföra ombyggnads- och inredningsuppdraget och genomförde därför upphandlingen utan någon konkurrensutsättning.

I domen konstaterar förvaltningsrätten bland annat att upphandlingen handlade om allmänna och vanligt förekommande lösningar i restaurangbranschen, som inte kunde anses vara så tekniskt särpräglade att undantaget för tekniska skäl var motiverat. Förvaltningsrätten ansåg heller inte att utformningen av restaurangen kunde ses som en unik konstnärlig gestaltning. Därmed ansåg rätten att uppdraget hade kunnat utföras även av andra leverantörer än den som Lejonfastigheter valt att direkttilldela kontraktet till.

Förvaltningsrätten delade även Konkurrensverkets uppfattning att det inte fanns några förmildrande omständigheter i målet, och avgiften bestämdes därför till yrkade 135 000 kronor. Beloppet motsvarar ca 7,5 procent av det direktupphandlade avtalets värde.

Relaterad information