Upphandlingsböter för Karlstads kommun

Publicerad

Förvaltningsrätten i Karlstad har bifallit Konkurrensverkets ansökan och beslutat att Karlstads kommun ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Karlstad kommun har enligt förvaltningsrätten genomfört en otillåten direktupphandling i samband med inköp av lastbilar.

Förvaltningsrätten bekräftar Konkurrensverkets bedömning att en egenkonstruerad konkurrensutsättning i form av att på egen hand kontakta utvalda leverantörer inte utgör en förmildrande omständighet vid fastställande av den otillåtna direktupphandlingens sanktionsvärde.

Förvaltningsrätten framhåller också att upphandlande myndigheter ska känna till innehållet i gällande rätt samt att en upphandlande myndighet måste ta reda på vad som gäller vid tveksamhet om lagstiftningens innebörd för att på så sätt tillämpa lagen om offentlig upphandling på rätt sätt.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Huvudregeln, enligt lagen om offentlig upphandling, är att alla offentliga upphandlingar över cirka 284 000 kronor ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs.

Relaterad information