Upphandling ett riskområde för korruption och anbudskarteller

Publicerad

Offentlig upphandling utgör ett riskområde vad gäller osund konkurrens, men innebär också risk för korruption och anbudskarteller. Det framhåller en rad företrädare för myndigheter, fackföreningar och branschorganisationer i en artikel i Dagens Samhälle. Samma dag hålls ett seminarium för att peka på vikten av sund konkurrens vid upphandling.

I den gemensamma artikeln framhåller författarna bland annat följande: ”Det förebyggande arbetet mot osund konkurrens i offentliga upphandlingar behöver prioriteras på alla nivåer – från själva upphandlingen till den löpande kontrollen, men även vad gäller utbildning av dem som upphandlar. Dessutom behöver myndigheter och andra parter utöka samverkan med varandra för att bristerna i de offentliga upphandlingarna ska minska. ” Undertecknare av artikeln är:

Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket Eva Fröjelin, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier Johan Lindholm, förbundsordförande Svenska Byggnadsarbetareförbundet Lars Lindgren, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet Marlene Malmqvist, ordförande Sveriges Möbeltransportörers Förbund Katarina Novák, vd Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Ted Gemzell, vd Sveriges Frisörföretagare Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

För att uppmärksamma problemen i samband med offentliga upphandlingar hölls ett seminarium på detta tema den 19 november. Seminariet arrangerades av samma organisationer som undertecknat den gemensamma artikeln.

I sitt inledningsanförande framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom bland annat att myndigheterna och kommuner måste bli ännu bättre på att använda de verktyg som redan finns för att motverka korruption och fusk.

– Det finns regler som säger att man kan utesluta företag som inte betalar skatter eller sociala avgifter från att vara med i upphandlingar. Det går att ifrågasätta anbud med onaturligt låga priser. Vi ska inte acceptera att leverantörer fuskar med till exempel inbetalningen av de anställdas sociala avgifter när de utför uppdrag åt det offentliga, sa Dan Sjöblom.

Relaterad information