Upphandling av Lapplands kommunalförbund kritiseras

Pressmeddelande

Det var ett brott mot upphandlingsreglerna som Lapplands kommunalförbund gjorde sig skyldigt till när de köpte viss utrustning för undervisning. Att det var en extern part som finansierade inköpen innebär inte något undantag från reglerna. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Vissa inköp till el- och energiprogrammet vid Hjalmar Lundbohmsskolan har gjorts utan att följa upphandlingsreglerna, konstaterar Konkurrensverket i sitt beslut. Värdet av de inköpta varorna översteg gränsen för direktupphandling. Upphandlingen skulle därför ha annonserats så att fler leverantörer hade fått möjlighet att lägga anbud.

– När upphandlingar konkurrensutsätts med annonsering kan fler leverantörer lägga anbud. Det ökar möjligheten att göra det bästa inköpet till lägst pris och högst kvalitet, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

En upphandlande myndighet är skyldigt att följa upphandlingslagstiftningen även om köpen finansieras av tredje part, i det nu aktuella fallet handlar det om stiftelsen LKAB Akademi. Den nya upphandlingslagstiftningen, som gäller sedan årsskiftet, innebär ingen förändring i detta avseende.

Någon dokumentation av de aktuella upphandlingarna har heller inte gjorts, trots att det krävs enligt upphandlingsreglerna.

– Otillåtna direktupphandlingar är prioriterade i vårt tillsynsarbete över upphandlingsreglerna, säger Karin Lunning.

De aktuella inköpen gjordes 2014 och 2015, vilket innebär att de ligger för långt tillbaka i tiden för att det ska vara möjligt att kräva Lapplands kommunalförbund på böter/ upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverkets tillsynsbeslut innebär att kritik nu riktas mot den gjorda upphandlingen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare,tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Andreas Kanellopoulos, sakkunnig, tfn 08-700 15 48

Senast uppdaterad:

Relaterad information