Uppdaterat allmänt råd om avtal av mindre betydelse

Publicerad

Konkurrensverket har uppdaterat det allmänna rådet om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal).

Ändringarna innebär att Konkurrensverkets allmänna råd harmoniserar med EU-kommissionens gällande tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen (de minimis). 

Relaterad information