Uppdaterad vägledning för branschorganisationer

Publicerad

Nu lanserar Konkurrensverket en uppdaterad version av den populära vägledningen för branschorganisationer – tidigare känd som Kör på grönt.

Vägledningen beskriver vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation. Den tar upp några av de samarbeten som vi har identifierat som vanligast inom branschorganisationer. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett samarbete är tillåtet eller inte. Genom att använda vägledningen kan du få hjälp med detta.

Senast uppdaterad:

Relaterad information