Uppdaterad upphandlingsinformation

Publicerad

Nu finns mer information på vår webbplats om de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2008.

Den tidigare lagen om offentlig upphandling har omarbetats till två lagar, en lag för offentliga upphandlingar inom de så kallade försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och en lag som reglerar övriga upphandlingar, den så kallade klassiska sektorn.

Frågor & Svar är också uppdaterad med ny information.

Relaterad information