Två nya lagar på upphandlingsområdet

Publicerad

– Det är mycket bra att vi nu får en ny lagstiftning för offentliga upphandlingar i Sverige, säger generaldirektör Claes Norgren.

Från och med den 1 januari 2008 har Sverige en ny lagstiftning som reglerar de offentliga upphandlingarna. Den hittillsvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) har omarbetats till två lagar. Dels en lag för offentliga upphandlingar inom den så kallade försöjningssektorn inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dels en lag som reglerar övriga upphandlingar, den så kallade klassiska sektorn.   Den nya lagstiftningen har sin grund i två EG-direktiv från 2004. Hela direktivet har inte omarbetats till svensk lag, utan vissa områden i de frivilliga delarna i direktivet återstår att föra in i svensk lagstiftning.  

– Det är viktigt att vi också i Sverige nu har anpassat lagtexterna till vad som gäller i övriga EU. Vi ser också fram emot det sedan tidigare utlovade rättsmedelsdirektivet. Det är nödvändigt för efterlevnaden av lagar och regler. Det är av största vikt att rättsmedelsdirektivet får en bra start när det implementeras, vilket förhoppningsvis ska kunna ske inom den tillåtna tiden, säger Claes Norgren.

Relaterad information