Tre vägledningar för upphandling av vård och omsorg

Publicerad

Konkurrensverket har nu publicerat tre vägledningar för stöd vid upphandling av vård och omsorg.

Två som vänder sig till upphandlare och en som vänder sig till utförare av vård- och omsorgstjänster.

  • Lagen om valfrihetssystem (LOV) – vägledning för utförare
    Vägledningen ska ge stöd för företag som planerar att ansöka om att få uppdrag enligt valfrihetssystemet antingen i kommunernas omsorg eller i landstingens hälso- och sjukvård. Kommunerna och landstingen kan även använda vägledningen i kontakten med framför allt nya leverantörer.
  • Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst
    Vägledningen ska ge stöd för kommuner som ska ta fram kravspecifikation vid konkurrensutsättning av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Den belyser några av de grundläggande områdena där kommunerna bör säkerställa sin kravställning gentemot leverantören utifrån gällande lagar, förordningar och praktiska erfarenheter.
  • Avtalsuppföljning av vård och omsorg
    Vägledningens syfte är att underlätta för kommuner och landsting i deras arbete med att följa upp den vård och omsorg som upphandlats med hjälp av lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Vägledningen innehåller tips, råd och exempel på metoder och verktyg som kan användas som stöd för detta arbete. Vägledningen ska även kunna underlätta för utförare som levererar vård och omsorgstjänster.

Vägledningarna kan laddas ner och beställas från Upphandlingsmyndighetens webbplats. [Länken uppdaterad efter den 1 september 2015]

Vägledningarna har bland annat använts i den upphandlingsutbildning som Konkurrensverket, på uppdrag av regeringen, har genomfört under 2014. Vi har erbjudit landets kommuner och landsting en kostnadsfri utbildningsdag om upphandling av vård och omsorg om äldre. Syftet med utbildningen har varit att stärka kompetensen hos upphandlare, beställare och politiker som ansvarar för upphandling av vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting.

Vill ni veta mer om utbildningen eller vägledningarna kontakta gärna Elisabeth Åkrantz, tfn 08-700 15 10 eller elisabeth.akrantz(a)kkv.se

Relaterad information