Tips till Konkurrensverket ledde till rekordböter

Publicerad

I dag har Europeiska kommissionen fattat beslut om att bötfälla företagen Asahi, Guardian, Pilkington och Saint-Gobain på sammanlagt 486 900 000 euro för kartellverksamhet på planglasmarknaden.

Företagen hade kommit överens om prishöjningar, minimipriser och andra kommersiella villkor och utbytt känslig kommersiell information.

Efter det att Konkurrensverket tagit emot tips från några kunder till Pilkington, Asahi, Saint-Gobain och Guardian, om parallella prishöjningar och införande av ett energitillägg, beslutade Konkurrensverket att kontakta övriga konkurrensmyndigheter inom EU. Informationsutbyte mellan de svenska, tyska, franska och brittiska konkurrensmyndigheterna inom ramen för European Competition Network ledde till att Europeiska kommissionen initierade ett ärende mot glastillverkarna.

I februari 2005 genomförde kommissionen gryningsräder hos glastillverkare i sex europeiska länder, däribland Sverige med assistans av Konkurrensverket. Detta är det andra kartellärendet där kommissionen använder sig av de nya bötesriktlinjerna som trädde i kraft 2006 för att fastställa bötesbeloppen.

- Dagens beslut visar att vi har ett väl fungerande samarbete mellan EU:s konkurrensmyndigheter och att vi gemensamt kan avslöja otillåtet kartellsamarbete, oavsett om företagen ansökt om eftergift eller inte, säger avdelningschef Anne Vadasz-Nilsson.

Relaterad information