TeliaSonera och GothNet i anbudskartell

Pressmeddelande

TeliaSonera Sverige och Göteborg Energi GothNet stäms av Konkurrensverket. Företagen krävs på närmare 35 miljoner kronor i böter/ konkurrensskadeavgift för att ha bildat en anbudskartell inför en upphandling i Göteborgs Stad år 2009.

När Göteborgs Stad upphandlade datakommunikationstjänster kom GothNet och TeliaSonera Sverige överens om att TeliaSonera Sverige inte skulle lämna anbud i upphandlingen. Detta trots att GothNet och TeliaSonera Sverige är viktiga konkurrenter på samma marknad. 

GothNet lämnade däremot in anbud och vann upphandlingen. Därefter tecknade GothNet kontrakt med TeliaSonera Sverige som exklusiv underleverantör. Enligt Konkurrensverket utgör överenskommelsen mellan TeliaSonera Sverige och GothNet en otillåten anbudskartell som strider mot konkurrensreglerna.

– När konkurrerande företag väljer att samarbeta inför anbud i offentlig upphandling istället för att tävla om uppdraget överträds konkurrensreglerna. Detta undergräver konkurrensen och skadar kunderna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Konkurrensverket vänder sig nu till Stockholms tingsrätt med krav att GothNet ska betala 16 960 000 kronor, och TeliaSonera Sverige 18 800 000 kronor i böter/ konkurrensskadeavgift. TeliaSonera är börsnoterat, och GothNet är ett kommunalt bolag ägt av Göteborgs stad.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076- 542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076- 542 15 56
Kristin Mattsson Örnulf, processråd, tfn 08-700 15 42
Mårten Törnqvist, projektledare, tfn 08-700 15 49

Senast uppdaterad:

Relaterad information