Täby kommun krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver böter/ upphandlingsskadeavgift för överträdelser av upphandlingsreglerna som gjorts av Täby kommun i samband med bygget av nya Täby centrum. Kommunen har på eget initiativ vänt sig till Konkurrensverket och påtalat att offentliga upphandlingar gjorts utan att följa regelverket. Därför sänker nu Konkurrensverket kraven.

Det är första gången som Konkurrensverket vill ge en ”rabatt” av det här slaget i samband med krav på böter/ upphandlingsskadeavgift på grund av otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med begäran om att Täby kommun ska betala fem miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Anledningen är att Täby kommun, i samband med om- och nybyggnationer av Täby centrum, ingått två muntliga avtal med en entreprenör utan föregående annonsering. De två avtalen är därmed otillåtna direktupphandlingar.

Eftersom Täby kommun på eget initiativ vänt sig till Konkurrensverket sänker nu Konkurrensverket kravet på upphandlingsskadeavgift/ böter till cirka hälften av det normala vid den här typen av överträdelser. Det yrkade beloppet om fem miljoner kronor motsvarar 3,4 procent av kontraktsvärdet.

– Det är inte reglerat i varken lagtext eller förarbetena till lagen hur Täbys agerande ska vägas in vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Jag menar att en upphandlande myndighet som upptäcker allvarliga missförhållanden ska uppmuntras att självmant kontakta tillsynsmyndigheten, och att detta – om vi ännu inte har kännedom om saken – ska medföra en lägre avgift, säger Dan Sjöblom.

De två avtalen har ett totalt kontraktsvärde på cirka 140 miljoner kronor. Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att kommunen döms att betala sammanlagt fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80 
Kristoffer Sällfors, processråd tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist tfn 08-700 15 56

Relaterad information